• دستگاه (Personal AudioLink(myPAL

این دستگاه میکروفون کوچک و پرتابلی است که در نزدیک هر منبع صوتی (تلویزیون،تلفن،لپ تاپ و …) یا فرد گوینده (معلم،درمانگر،سخنران و …) قرار گرفته و با افزایش SNR،صدای دلخواه را با کاهش نویز و اصوات ناخواسته محیطی،به طور مستقیم و بدون نیاز به رابط گردنی یا هر قطعه ارتباطی دیگر،به گوش کاربر می رساند(ختی اگر فاصله کاربر تا منبع صوت بیشتر از ۷ متر باشد که در مدل های جدید این مسافت تا ۲۵ متر افزایش یافته است…) و موجب بهبود ارتباطات فرد به ویژه در محیط های شلوغ می گردد.

 

 

  • دستگاه Remote Control

بسیاری از کاربران سمعک،تمایل دارند اندکی تغییرات شدتی یا تغییر در برنامه های سمعک و … را در اختیار داشته باشند که بر اساس مطالعات صورت گرفته،در اختیار قرار دادن چنین امکاناتی،سطح رضایتمندی این کاربران را افزایش می دهد.

 

 

 

 

 

  • دستگاه TV Link

مانند AudioLink به منظور افزایش نسبت سیگنال به نویز و بهبود توانمندی های شنیداری افراد،به طور ویژه جهت استفاده از تلویزیون و سایر وسایل سمعی-بصری(دارای خروجی صوتی) طراحی شده است تا سیگنال های صوتی تلویزیون را مستقیما و بدون تداخل با دریافت وایرلس بلتون،منتقل می سازد.

 

 

  • دستگاه PhoneLink

بسیاری از کاربران سمعک،علی رغم مجهز بودن سمعک ها به برنامه های ویژه استفاده از تلفن،تمایل دارند به واسطه شغل یا کاربرد زیاد تلفن همراه،صدای مکالمات تلفنی یا موسیقی و برنامه هایی را که در تلفن همراه خود دارند،با وضوح بیشتر و به صورت مستقیم در سمعک خود بشنوند.