کم شنوایی پنهان

Hidden Hearing Loss

*پدیده «کم شنوایی پنهان،HHL»:

 

کم شنوایی پهان
کم شنوایی پهان

در واقع به نوعی اختلال سیناپسی حلزونی بین سلول های مویی  و فیبرهای عصب شنوایی اطلاق می گردد که به دنبال عواملی مثل قرارگیری در معرض نویز با سطوح شدت بالا یا در اوایل رخداد پیرگوشی و … پیش می آید و در کمتر از یک دهه قبل در میان محققان علوم شنوایی به شدت مورد توجه قرار گرفته است.

 

*محققان «کم شنوایی پنهان» را نوعی از کم شنوایی تعریف کرده اند که به کمک آزمون های مرسوم شنوایی قابل شناسایی نبوده و فرد علیرغم ادیوگرام کاملا هنجار، دچار اختلالاتی در درک گفتار در محیط های پرچالش شنوایی مانند محیط های نویزی هستند و عموما از درجاتی از وزوز گوش و هایپراکوزیس نیز شکایت دارند.

 

*در بیشتر مطالعات انجام شده در این حیطه،  فرد به دنبال قرارگیری در معرض اصوات بلند و تجربه درجاتی از TTS و تغییر موقتی آستانه های شنوایی که بعد از مدتی براساس یافته های ادیومتریک، بهبود یافته است و فرد مشکلی در شنوایی اصوات خالص و گفتار در سکوت ندارد اما به علت آسیب  وارده به بخشی از اعصاب شنوایی، فرد از مشکلات درک گفتار در نویز و گاهی وزوز گوش و هایپراکوزیس و … شکایت دارد که براساس مطالعات منتشر شده، آزمون های پردازش شنوایی مرکزی و البته برخی آزمون های الکتروفیزیولوژیک شنوایی، توانایی نمایش این ضایعات جزئی را دارند.

 

*شیوع بالاتر این اختلال در جوانان و شنوندگان موسیقی صدای بلند از طریق هدفون ها یا در کنسرت ها و … گزارش شده است و به نظر میرسد این افراد احتمالا اختلالات شنوایی و درجات کاهش شنوایی شدیدتری را در سنین بالاتر تجربه خواهند کرد.

 

*شناسایی شیوه های تشخیص دقیق HHL، نه تنها وظایف شنوایی شناسان و شیوه های ارزیابی مراجعان به کلینیک های شنوایی را متفاوت خواهد ساخت بلکه دریچه ای به  شناخت مکانیسم های اختلالات گوش داخلی و شناخت دقیق تر زیرساخت های ضایعاتی چون وزوز و هایپراکوزیس، باز خواهد کرد.

همانطور که پیش تر نیز بدان اشاره شد،گروهی از مراجعان با نتایج هنجار در تست های شنوایی معمول و روتین وجود دارند که از مشکل درک صدا در محیط های نویزی و پرچالش شنیداری شکایت دارند و ممکن است مشکل کم شنوایی پنهان یا HHL در آنها مطرح باشد.

با اینکه کمتر از شش سال از مطرح شدن مفهوم کم شنوایی پنهان میگذرد،با این حال دانشمندان به درک خوبی از علل احتمالی آن رسیدند.در تحقیقی که اخیرا در Nature Communication منتشر شده،محققان دانشگاه میشیگان علت جدیدی برای HHLگزارش دادند.دانشمندان کشف کردند که موش هایی که سلول های شوان آن ها (سلول های مسئول تولید میلین) آسیب دیده،علائم الکتروفیزیولوژیک مشابه کم شنوایی پنهان را دارند.این بدین معنی است که کم شنوایی پنهان می تواند عامل مشکلات شنیداری مشاهده شده در بیماری های دمیلینه کننده مانند سندرم Guillain-barre که گاهی ناشی از ویروس Zika است،باشد.در این مطالعه از افزارهای ژنتیکی برای از بین بردن میلین عصب شنوایی موش ها استفاده کردند.با این که میلین با گذشت زمان چند هفته،دوباره تولید شد ولی موش دچار کم شنوایی پنهان دائمی شده بود.

  • “از دست رفتن سیناپس در مقابل اختلال میلین”:

وقتی گوش در معرض نویزهای بلند قرار می گیرد،به مرور سیناپس هایی که سلول های مویی را با نورون های SG مرتبط می کنند،از بین می روند.کاهش سیناپس های بین IHCها و نورون های SG،تنها دلیل هیستولوژیک شناخته شده برای HHL،تا قبل از ارائه یافته های مطالعه اخیر بود.

در محیط های اکوستیک ادیولوژی مثل اتاقک اکوستیک ،صحت تعداد محدودی از سیناپس ها برای استخراج و دریافت اصوات کفایت می کنند ولی در محیط های نویزی،باید سیناپس های ویژه ای فعال شوند و اگر این سیناپس ها موجود نباشند،فهمیدن واژگان در محیط نویزی برای فرد دشوار خواهد بود،که این امر منجر به نمایش علائم کم شنوایی پنهان می شود(HHL).

مورد جدیدی که به تازگی در این مطالعه نشان داده شده،این است که مشکل در سلول های شوان نیز در افرادی که در معرض نویز بوده اند و احتمالا دچار کم شنوایی پنهان شده اند،دیده می شود.

  • در حال حاضر هیچ درمان خاصی برای کم شنوایی پنهان موجود نیست ولی طبعا اگر اطلاعات از ساز و کار های ایجاد آن ،افزایش یابدآنگاه راهکارهای درمانی متناسب تری را نیز می توان به دست آورد.نتایج این مقاله می تواند در شناخت دقیق تر مسیرهای درگیر در کم شنوایی پنهان کمک کننده باشد و در تحقیقات بالینی آتی در حوزه های راهکارهای درمانی به کار رود.

 

 

«سوالات پیش روی شنوایی شناسان»:

شیوه های ارزیابی HHL….؟؟

شیوه های درمانی-توانبخشی  HHL…؟؟

 

The Hearing Journal,2017