ده درصد افراد در دنیا وزوز دارند که در سه درصد این افراد مشکل بسیار شدید است. بسیاری از این افراد کاهش شنوایی نیز دارند. وقتی وزوز مورد توجه فرد است منجر به اثرات عاطفی منفی مانند ناامیدی و اضطراب می شود. این اثرات منفی سیستم لیمبیک را درگیر می کنند و می توانند منجر به تغییرات فیزیکی و واکنش هایی مانند استرس شوند که در نتیجه آن وزوز باقی می ماند یا گاهی اوقات بدتر می شود و این چرخه تکرار می گردد. با شکستن این چرخه، افراد وزوز خود را به جای واکنش های منفی می پذیرند و در واقع هدف نهایی در درمان وزوز عادت پذیری نسبت به آن است اگرچه ممکن است در همه افراد رخ  ندهد.

انواع مختلفی از درمان های وزوز وجود دارندکه رایج ترین آن صوت درمانی است. در این روش، از یک محرک خارجی استفاده می شود تا برجسته بودن وزوز در صدای زمینه را کاهش دهد. با افزایش سطح محرک خارجی در محیط، درک وزوز کاهش می یابد که در واقع هدف ما همین است. یک مثال رایج جهت شرح صوت درمانی، شمع روی میز است با این استدلال که یک شمع روشن روی میز در یک اتاق تاریک کانون توجه است زیرا کشف نور در تاریکی زمینه خیلی آسان است، در مقابل اگر همان شمع را در یک اتاق روشن قرار دهیم کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

 

بر همین اساس، در صوت درمانی، هر ابزاری که سطح صدای خارجی را افزایش دهد مانند سمعک ها و نویزژنراتورها می توانند استفاده شوند. در سمعک های بلتون، آپشن Tinnitus Breaker Program وجود دارد که با افزایش سطح نویز زمینه برجستگی وزوز را کاهش می دهد. در این برنامه با تنظیم مشخصه هایی مانند محتوای فرکانسی نویز سفید، سطح مدولاسیون، سرعت مدولاسیون و ولوم کنترل می توان برای فرد راحتی بیشتری را ایجاد کرد. از آن جایی که محرک پهن باند نورونهای بیشتری را تحریک می کند در صوت درمانی به عنوان موثرترین محرک شناخته شده است بنابراین در این برنامه از این محرک استفاده می گردد که با مقادیر قطع فرکانسی بالا و پایین می توان برای هر فردی متناسب با نیازش تغییر را اعمال کرد. فیلتر بالا گذر با فرکانس قطع ۵۰۰ هرتز و فیلتر پایین گذر می تواند تا ۶۰۰۰ هرتز برسد. مشخصه دیگری که می توانیم جهت راحتی بیمار تغییر دهیم، سطح مدولاسیون است. سطح مدولاسیون، نوسان در سطح محرک نویز است در حالی که تمام اجزای طیفی یکنواخت باقی می مانند. این نوسان بصورت تصادفی است تا صوت متناوبی را ایجاد نکند.

سطح مدولاسیون می تواند تا سه مقدار کاهش یابد که بصورت ملایم: ۴- دسی بل، متوسط: ۸- دسی بل و قوی: ۱۲- دسی بل است. به این معنی که چنانچه سطح متوسط انتخاب شود، انرژی نویز سفید می تواند تا ۸- دسی بل از سطح صدای تنظیم شده در برنامه Tinnitus Breakerنوسان داشته باشد. برای مثال، اگر سطح تنظیم شده این برنامه  dB spl۶۵  باشد و سطح مدولاسیون متوسط انتخاب شود، ولوم به طور تصادفی بین  dB spl ۶۵ وdB spl ۵۷ نوسان می کند. زمانی که سطح مدولاسیون فعال می شود، گزینه دیگری جهت کنترل سرعت نوسان وجود دارد که به سه حالت کند، ۸ ثانیه ای، متوسط ۴ ثانیه ای و سریع ۲ ثانیه ای وجود دارد. این زمان نشان می دهد که هر چند وقت یکبار یک نوسان در انرژی نویز سفید رخ می دهد. سطح مدولاسیون و سرعت مدولاسیون باید بر اساس فرد انتخاب گردد. مشخصه بی نظیر دیگری که می تواند در درمان وزوز مفید باشد ولوم کنترل محیطی است. این ولوم کنترل به صورت اتوماتیک عمل می کند و سطح محرک نویز سفید را بر اساس محیط شنیداری تطبیق می دهد. بیشتر افراد بیان می کنند که وزوزشان در محیطهای ساکت بدتر می شود بنابراین این ولوم کنترل صدای ورودی را کنترل می کند تا مشخص کند فرد در چه محیط اکوستیکی وجود دارد. اگر محیط ساکت است ولوم این برنامه بر اساس تنظیم برنامه است و اگر در محیط های غنی تر صوت باشد نویز کمتری مورد نیاز است که برجستگی وزوز را کاهش دهد ( زمانی که سطح صدای محیط افزایش می یابد ولوم این برنامه به طور اتوماتیک کاهش می یابد). کنترل محیطی صوت چندین هدف دارد، اول اینکه پوشاندن کامل وزوز مانع از عادت پذیری فرد می شود و دوم اینکه محرک این برنامه با اطلاعات مهم گفتار تداخل نمی کند و در نهایت اینکه نداشتن ولوم کنترل دستی توجه کمتری برای فرد ایجاد می کند. اگر ولوم کنترل محیطی در دسترس نیست ولوم کنترل دستی می تواند فعال شود که در برخی افراد حس بیشتر کنترل را فراهم می کند .

در نهایت اینکه، این برنامه گزینه های متعدد فیتینگ را فراهم می کند و می تواند به صورت ابزاری باشد که صوت درمانی را انجام می دهد یا به عنوان یک ابزار ترکیبی باشد. ادیولوژیست همچنین می تواند از قابلیت انعطاف در این برنامه استفاده کند و تغییرات را بر اساس نیاز بیمار اعمال کند. در شکل زیر منطقه خاکستری شکل طیفی و سطح بهره نویز تولید شده را نشان می دهد.