binaural-hearing-660x330شنوایی دو گوشی

شنوایی دو گوشی یکی از ویژگی های دستگاه شنوایی است که به واسطه آن توانمندی های بسیاری در حیطه پردازش های شنوایی برای افراد مهیا می گردد.برخی از مهم ترین این توانمندی ها شامل مکان یابی صوتی و درک گفتار در حضور نویز می باشد.

جهت مطالعه بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

شنوایی دوگوشی