افزایش خفیف تا ملایم آستانه های شنوایی

توانایی شنیدن اصوات معمول در مکالمات روزمره

مشکل در شنیدن اصوات آرام و به ویژه در محیط های شلوغ

نیاز به ارزیابی های دوره ای شنوایی و استفاده از وسایل کمک شنیداری در صورت نیاز

آستانه های شنوايي دراین میزان کم شنوایی در محدوده، ۴۰-۲۶ دسیبل است.این افراد، به طور كلی در پیگیری دقیق و جزيی گفتار در حضور نویز، مشکل دارند.

توانایی شنیدن اصوات بلند و بسیار بلند

مشکل در مکالمات روزمره و دریافت صداهای آرام و متوسط

نیاز به استفاده از سمعک

آستانه های ادیومتری دراین میزان کم شنوایی، در محدوده ۵۵-۴۱ دسیبل است. این افراد در دنبال کردن گفتار بدون سمعک مشکل دارند.

تنها اصوات بسیار بلند را می شنوند

در شنیدن سایر اصوات مشکل داشته و قادر به انجام مکالمات روزمره بدون استفاده از لب خوانی و … نمی باشند

نیاز به استفاده از سمعک های با قدرت بالا و وسایل کمک شنوایی بهبود دهنده ارتباط و استفاده راحت تر از تلویزیون و تلفن همراه و …

آستانه های شنوایی در این میزان کم شنوایی، در محدوده ۷۱ تا ۹۰ دسیبل است و فرد بدون کمک گرفتن از وسایل تقویت کننده صوت و کمک شنیداری، قادر به تعامل کلامی مناسب، نخواهد بود.

تنها ارتعاشات و اصوات بسیار بلند و عموماً بم را دریافت می کنند.

نقص جدی در گوش داخلی و عصب گوش وجود دارد.

اختلال جدی در شنیدن اصوات محیطی و مکالمات روزمره.

نیاز قطعی به استفاده از سمعک های بسیار قوی پشت گوشی دارند.

(سمعک های سوپر پاور بلتون، با قدرت بالا و سایز کوچک تر، کمک شایانی به این افراد می کند)

آستانه های شنوایی در این میزان کم شنوایی در محدوده ۹۱ دسیبل و بیشتر است و بسیاری از این افراد حتی با سمعک های مرسوم نیز قادر به رفع مشکلات خود نبوده و نیاز به استفاده از سمعک های سوپر پاور و گاهی پروتزهای کاشت حلزونی و … دارند.

سمعک بلتون برند برتر

در سال ۲۰۱۴ معرفی قویترین سمعک سوپرپاور دنیا با ۸۶ دسیبل بهره و قابلیت اتصال بی واسطه به آیفون  Beltone Boost