پیرگوشیپیر گوشی

کاهش شنوایی یکی از شایع ترین مشکلات سالمندان است که ۹۰ درصد افراد بالای ۸۰ سال از آن رنج می برند.فراهم کردن خدمات مناسب برای سالمندان دارای کاهش شنوایی همواره با چالش همراه بوده است و این چالش با رشد جمعیت گسترده سالمندان و تکنولوژی های جدید قابل دسترس،از همیشه بزرگ تر و بیشتر شده است.

جهت مطالعه بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید :

پیرگوشی