این سمعک، قدرتمندترین سمعک پشت گوشی super power موجود با اندازه مناسب است. حداکثر بهره تا ۸۶ دسی بل و حداکثر خروجی تا ۱۴۴ دسی بل را دارد. شنوایی راحت در نویز را از طریق سیستم SPD Extra و در سطوح پایین نویز از طریق silencer اعمال می کند. به علت طراحی مطابق با اصول ارگونومیک حداکثر راحتی را دارد و به علت پوشش نانو ( ضد آب) خرابی آن بسیار کم است.

۳,Bold2

–  از طریق سیستم حذف فیدبک AFC،احتمال رخداد فیدبک را به حداقل می رساند.

–  Feedback Eraser

–  silencer

–  کشف الگوی گفتار، گزینه های جهت داری و روش های خطی و غیرخطی از دیگر امکانات موجود در این سمعک می ب%A