Beltone Origin™

مدارات پردازشی که در محصولات پیشرفته تر ما وجود دارد در این رده از سمعک ها نیز وجود دارد و باعث ایجاد صدایی با کیفیت، واضح و بدون هر گونه آرتیفکت آزار دهنده ای می شود و به طور کلی می توان گفت که در این رده قیمتی صدای بهتری نسبت به سایر سمعک ها دارد .

همچنین  امکان Data logging  و In-situ fitting  نیز در هر سه سمعک وجود دارد.

 

  Origin1

سمعکی ۴ کاناله است که از مدار ترکمی WDRC  بهره می برد.

دارای دو برنامه است و سیستم کنترل فیدبک در این سمعک باعث مهار فیدبک می شود بدون اینکه کیفیت صدا کاهش یابد و با ایجاد هدروم قابل ملاحظه، بیمار شما می تواند بهره مورد نیاز خود را بدست آورد.

Origin2

سمعکی ۶ کاناله است که از مدار ترکمی WDRC  بهره می برد و دارای سه برنامه می باشد.جهت داری تطابقی در این سمعک این امکان را فراهم می کند که فرد روی آنچه که می خواهد بشنود تمرکز کند.

این سمعک دارای برنامه Auto phone  می باشد که با نزدیک شدن تلفن به گوش فرد، سمعک به طور اتوماتیک به برنامه تلفن سوئیچ می شود و جهت کاهش نویز از برنامه  SPD extraو Expansion استفاده می کند.

Origin3  

این سمعک علاوه بر مشخصه های موجود در   Origin2، دارای ۸ کانال می باشد.

جهت وضوح گفتار از سیستم  speech spotter (تغییر اتوماتیک دایرکشنالیتی) و جهت حذف فیدبک از Feedback Eraser استفاده می کند.

beltone origin1
beltone origin2
Beltone Logo
Tagline
Black
POS