بوسیله تکنولوژیMFI ، بدون استفاده از اکسسوری، فرد می تواند بطور مستقیم از iPhone ، iPod و یا تلفن های همراه دارای سیستم عامل آندروئید، صدا را به سمعک انتقال دهد و با افزایش نسبت سیگنال به نویز  میتواند به راحتی مکالمات تلفنی در هر دو گوش را بشنود و به موسیقی در حالت استریو گوش کند. همچنین از طریق  نرم افزار Hear Plus امکان کنترل راحت سمعک از طریق موبایل امکان پذیر است و نیازی به ابزار واسط یا انتقال دهنده ای در اطراف گردن نیست. در واقع با نرم افزار Hear Plus، کاربر سمعک خود را در اختیار می گیرد و با آن از کارآیی سمعکش لذت می برد