Speech Spotter، برنامه تغییر دایرکشنالیتی به صورت اتوماتیک از حالت omnidirectional به adaptive  بر اساس نیاز بیمار و محیطی که در آن قرار دارد می باشد. این برنامه به طور اتوماتیک، تمرکز جهت داری در جلوی بیمار را تغییر می دهد و وضوح گفتار را با کاهش نویز زمینه به حداکثر می رساند. Smart Beam Steering می تواند به طور اتوماتیک پهنای محدوده صوت را تطبیق دهد و در حالات زیر می تواند عملکرد فوق العاده ای داشته باشد زمانی که:

  • مکان منبع صوت هدف می تواند در زوایای مختلفی نسبت به شنونده باشد یا در زوایای مختلفی به طور متوالی رخ دهد.
  • نویز ناخواسته، سیگنال مورد نظر باشد.

صدای مورد نظر و نویز ناخواسته می توانند هر دو گفتار باشند که به طور همزمان یا متوالی در زوایای مختلفی رخ می دهند