این برنامه، تغییرات تدریجی در بهره، تراکم و پاسخ فرکانسی را بصورت اتوماتیک انجام می دهد تا فرد طی این مدت عادت پذیری پیدا کند و از آن جایی که این تغییرات بسیار آرام هستند فرد متوجه آن نخواهد شد. امکان فعال کردن این برنامه در یک سمعک یا هر دو سمعک برای افرادی که اولین بار از سمعک استفاده می کنند یا دچار هایپراکوسیس هستند مناسب می باشد زیرا این افراد احساس می کنند بهره تجویزی بسیار بلند است. فعال شدن این برنامه به فرد این امکان را می دهد که به تقویت عادت کند و به طور خودبخودی تنظیمات سمعک به حالت مناسب یک فرد با تجربه با تقویت غیرخطی سوق پیدا کند. این دوره از یک هفته تا شش ماه و میانگین زمان استفاده از سمعک از دو ساعت تا شانزده ساعت می تواند باشد.