فیتینگ وایرلس در این سمعک ها که در سمعک True و بالاتر امکان پذیر است به آسانی و فقط با قرار دادن Beltone AirLink در پورت USB انجام می گیرد و نیازی نیست که فرد ابزاری در اطراف گردن خود قرار دهد.

 

این سیستم، فیدبک را مورد هدف قرار می دهد و آن را از سیگنال تقویت شده حذف می کند، باعث افزایش هدروم تا ۱۸ دسی بل می شود و در نتیجه بهره ثابت در دسترس افزایش می یابد و صدای صاف و اعوجاج نیافته ای به گوش فرد می رسد. آنچه که قابل ملاحظه تر است این است که ثبات سیگنال به طور پیوسته کنترل می شود تا بهره به طور مداوم مقدار بهینه ای باشد.

 

 

 

whistle stop for the toughest time

این سیستم، بدون اینکه بر بهره موقعیت های ثابت اثر گذارد باعث کاهش فیدبک در موقعیت های داینامیک می گردد خصوصا زمانی که مسیرهای فیدبک سریعا تغییر می کنند مانند زمانی که فرد تلفن را نزدیک گوش خود قرار می دهد صوت عاری از فیدبکی را ایجاد می کند.-